Meteen naar de inhoud

POPtalk

”Een beeld zegt meer dan 1000 woorden”

Wat is Poptalk?

POPtalk is beeldtaal die ingezet kan worden tijdens gesprekken met kinderen. Om het praten te ondersteunen maak ik gebruik van poppetjes en andere beeldende materialen.
POPtalk is een methode waarmee je aspecten van iemands belevingswereld letterlijk in beeld brengt.
Het beeldende materiaal helpt om overzicht te krijgen in een bepaalde situatie of bij een specifiek probleem. Door de helicopterview ontstaat er een veilige manier van communiceren, je kijkt er van een afstandje naar en dat kan maken dat het minder confronteren voelt.
Zonder oordeel wordt er gekeken naar en gesproken over ieders werkelijkheid. Op die manier kun je bijvoorbeeld de ‘film’ vertraagd afspelen en door het vraag en antwoordspel komt iemand weer tot nieuwe inzichten. Daardoor ontstaat er uitzicht op verandering, verbetering en de gewenste situatie. ZIEN = INZICHT – Hoe mooi is het als je je gevoelens zo mooi weet neer te zetten? En hoe zou je willen dat je je voelt? Wat heb je nodig om hierin te kunnen groeien en wie kan je daarbij helpen? Met behulp van POPtalk kun je je gevoelens visualiseren, wat maakt dat het eenvoudiger is om hierover in gesprek te gaan met elkaar. Ook bij kinderen waarbij de taal-/ spraakvaardigheden niet de sterkste kant is, kan dit een prettige basis zijn.

Hoogbegaafdheid en POPtalk

POPtalk kan ingezet worden ter ondersteuning van een gesprek of situatie. Hoogbegaafde kinderen zijn snelle, intense en creatieve denkers. In de praktijk zien we vaak dat veel (hoogbegaafde) kinderen ook in beelden denken. Het denken in beelden gaat immers sneller dan het zogenoemde ‘woorddenken’. Hoogbegaafde kinderen denken en voelen anders, dat maakt dat in contacten met anderen ook uitdagingen kunnen liggen. Samenwerken, afstemmen, spelen of het missen van aansluiting, allemaal aspecten die we regelmatig bij hoogbegaafde kinderen terug zien.
Door situaties met poppetjes en andere voorwerpen ‘in beeld’ te brengen, kan dit minder beladen voelen en zorgt het voor overzicht en inzicht.

Enkele voorbeelden uit de praktijk

Samen verkennen, naast elkaar. Met als vertrekpunt kijken naar talenten.

Het meisje (8 jaar) koos als kwaliteit ‘aanvoelen hoe een ander zich voelt en vanuit daar hulp kunnen bieden’.

Mooi om te zien hoe ze bedenkzaam zoekt, de materialen door haar handen laat glijden en bewust kiest. Het worden de smileys (linksboven), ze licht haar materiaalkeuze toe.

‘Wat gebeurt er als je dit te veel inzet?’.
Dan kom ik te overheersend over en denken ze ‘daar heb je ……’weer’. Ze kiest wederom zorgvuldig de picto’s en de tijger ‘grrr’… laat ze horen.

Ze vult zelf haar ‘valkuil’ in, zonder oordeel of gewicht. Er valt een stilte. Wat treffend kan ze dit verwoorden en wat een reflectief vermogen bezit ze.
Je ‘hoort’ door de stilte het moment van besef bij haar.

Vanuit daar kijken we samen naar dat mooie talent, hoe hou je dat als talent? Welke uitdaging ligt er voor jou?

‘Afstemmen met de ander, vragen of ik hulp kan bieden zonder er zo ongevraagd (vanuit de beste bedoelingen) ergens in een situatie binnen te komen vallen’.
Haar woorden, 8 jaar oud!

En kijk de verbeelding waarmee ze dit duidelijk maakt. 2 diertjes die contact maken en elkaar in de ogen kijken. We pellen samen de vaardigheden die eronder liggen, o.a (oog)contact maken, wat heb je eerst nodig om die vraag ‘kan/ mag ik helpen?’ te kunnen stellen.

Bijzonder hoe ook hierop het meisje zelf er woorden aan kan geven, ‘ik moet mijn hoofd soms even stoppen’.

En dat is precies één van de uitdagingen voor dit meisje, reactieinhibitie. We praten al spelend nog even door en kijken naar waar haar behoefte ligt. Wat denkt zij nodig te hebben?

Een mooie ingang voor een prachtig vervolg. Een hartverwarmend beeldend gesprek waarin alles is, zoals het is. Waarin alles mag zijn zoals het is.

Met zelfinzicht, respect, oog voor talent, met ruimte voor het geheel, autonomie, betrokkenheid, eigenaarschap, gevoel.