Meteen naar de inhoud
Home » Blog » Sociale contacten bij hoogbegaafdheid – TOS

Sociale contacten bij hoogbegaafdheid – TOS


Hoogbegaafde kinderen kunnen soms moeite hebben met sociale interacties omdat ze zich anders voelen dan hun leeftijdsgenoten en zich meer kunnen richten op intellectuele of creatieve interesses dan op sociale interacties. Dit kan ertoe leiden dat ze minder goed aansluiting vinden bij hun leeftijdsgenoten, wat kan leiden tot sociale isolatie en het gevoel hebben er niet bij te horen. Contacten met peers helpt deze kinderen om zich te identificeren en te ontwikkelen.

Kinderen met een TOS hebben geregeld problemen met taalbegrip en het interpreteren van sociale cues. Dit kan leiden tot communicatieproblemen en misverstanden, wat het moeilijker maakt om vriendschappen/ relaties op te bouwen en te onderhouden. Het is belangrijk om te onthouden dat elk kind uniek is en verschillende behoeften heeft als het gaat om het ontwikkelen van sociale vaardigheden maar dat ook de mate van een TOS in de uitdaging kan verschillen.

Hoogbegaafde kinderen met een TOS hebben ook behoefte aan vriendschappen en peers.
Het snelle, creatieve denken en intens voelen en beleven dat is fijn om met anderen te delen en zelfs noodzakelijk om een evenwichtig zelfbeeld op te bouwen. Hoogbegaafde kinderen met een TOS kunnen echter binnen deze peers extra moeilijkheden treffen. Het snelle en associatieve denken kan ook gepaard gaan met snel praten, waardoor een gesprek zeer vlot kan verlopen. Wetende dat de taal bij een kind met een TOS minder snel verwerkt wordt, maakt dat dit een extra uitdaging kan opleveren. Uiteraard is geen enkel kind gelijk, maar het is goed om bovenstaande in je achterhoofd te houden.

Tot slot zien we dat hoogbegaafde kinderen met een TOS vaak een hogere bewustwording hebben. Deze kinderen merken vaak al op jonge leeftijd op dat andere kinderen ze niet begrijpen of dat bepaald samenspel niet lukt.
Dit kan zeker van invloed zijn om de ontwikkeling van het zelfbeeld en het gevoel van welbevinden van een kind.

Gevolg kan zijn dat deze kinderen zelf bewust afstand gaan nemen van sociale interacties,
terwijl het juist van belang is om deze kinderen juist onderdeel te maken van sociale interacties (het liefst met begeleiding) om de talige vaardigheden te versterken, succeservaringen op te laten doen en de kinderen meer onderdeel van een groep te laten voelen.

Tips:
Talentgericht werken
Breng in kaart wat de talenten van een kind zijn. Met talenten bedoelen we dat waar het kind blij van wordt, waar het van in de ‘flow’ raakt. Dit helpt het kind zich in zijn/ haar kracht te voelen.

• Voorbespreken van situaties
Op school kan het helpend zijn om de invulling van de buitenspeeltijd te bespreken (en indien nodig te begeleiden).
‘Met wie ga je spelen?’, ‘Wat ga je doen?’, ‘Wat zijn de (gezamenlijke) afspraken hierbij?’, Wat doe je als het anders loopt?’ zijn vragen die (kan ook visueel middels pico’s) hierbij kunnen helpen.

Peers vinden
Peers zijn ook te vinden binnen het gebied van de talenten, dat zorgt voor verbinding.
Als een kind zich blij en in z’n kracht voelt, kan het daarnaast meer ‘open’ kan staan voor de ander.

• Succeservaringen
Vanuit het werken met talenten in een veilige en passende omgeving kan een kind meer oefenen met sociale interacties en is de kans op succeservaringen groter.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *