Meteen naar de inhoud
Home » Blog » Prikkelverwerking bij HB-TOS

Prikkelverwerking bij HB-TOS

Om meer uit de ontworpen plaat te halen, zal ik geregeld informatie gaan posten over een van de deelaspecten om meer inzicht te creëren in de samenhang.

Ik begin lekker tegendraads, aan de onderkant van de verticale kolom. Vandaag neem ik jullie een stukje mee in het aspect ‘prikkelverwerking’.

Hoogbegaafdheid (HB) en een Taalontwikkelingsstoornis (TOS) zijn beide complexe fenomenen die van invloed kunnen zijn op de prikkelverwerking bij individuen. In het geval van HB met een TOS kunnen deze twee factoren samen leiden tot een uniek patroon van prikkelverwerkingsprocessen. Onderstaande is dan ook slechts een voorbeeld van hoe iets tot uiting kan komen.

Hoogbegaafden hebben vaak een verhoogde gevoeligheid voor sensorische stimuli, wat kan leiden tot overstimulatie en sensorische overbelasting. Aan de andere kant hebben kinderen met een TOS vaak moeite met het verwerken en begrijpen van taal, waardoor ze zich soms terugtrekken uit situaties waarin taal centraal staat.

Wanneer deze twee factoren samen voorkomen, kan dit leiden tot uitdagende situaties. Bijvoorbeeld, een hoogbegaafd kind met een TOS kan gevoelig zijn voor auditieve stimuli, maar tegelijkertijd moeite hebben om gesproken taal te begrijpen en te produceren. Dit kan leiden tot situaties waarin het kind zich overweldigd voelt door geluiden en tegelijkertijd worstelt om belangrijke informatie te begrijpen.

Bovendien kan de combinatie van HB en een TOS leiden tot uitdagingen op het gebied van sociale interactie en communicatie. Kinderen met HB kunnen soms moeite hebben (lang niet allemaal) met het begrijpen van de emoties en bedoelingen van anderen of in afstemming met anderen, terwijl kinderen met een TOS soms moeite hebben met het uiten van hun eigen emoties en gedachten. Dit kan leiden tot communicatieve misverstanden en frustratie aan beide zijden.

Kortom, de combinatie van HB en een TOS kan leiden tot unieke patronen van prikkelverwerking die uitdagingen kunnen opleveren voor het individu. Bovenstaande is dan ook slechts een voorbeeld van een situatie, gedeeld om meer inzicht te geven in hoe de combinatie hoogbegaafdheid met een TOS met elkaar samen kan hangen op het gebied van prikkelverwerking. Hiermee pretendeer ik niet dat alle kinderen met de combinatie hoogbegaafdheid en een TOS hier ‘last van hebben’ en dat het op deze manier bij ieder kind tot uitwerking komt.
We weten immers ook dat bij hoogbegaafdheid het bieden van voldoende (intellectuele) prikkels juist nodig is en dat onderprikkeling ook een rol kan spelen bij hoogbegaafdheid. Dit onderstreept dus maar weer de enorme complexiteit die deze combinatie met zich mee kan brengen.

Het is echter voor alle kinderen belangrijk om deze uitdagingen te begrijpen en te ondersteunen bij het omgaan met deze uitdagingen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door het bieden van ondersteuning op het gebied van taalverwerking, het in kaart brengen van stimuli en het aanleren van sociale en communicatieve vaardigheden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *